banner
(Aralık 2014) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 4. Sayısı Makaleleri
İHTİLAFLI BAZI VERGİ CEZALARININ VERGİ YARGISI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Tetkik Hakimi Abdi SAĞLAM
 71
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU
Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir KARAARSLAN
 51
TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Hakim Ferhat YILDIZ
 12
RONALD DWORKİN’İN ADALET KURAMINDA TEMEL KAVRAMLAR: HAKLAR, İLKELER VE İDEAL YARGIÇ HERKÜL
Raportör Hakim Hasan Tuna GÖKSU
 25
BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI
Raportör Hakim İbrahim ÇINAR
Raportör Hakim Sinan ÇINAR
 26
TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI
Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı ŞENTÜRK
 11
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ KANUN TASARISININ AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA DİREKTİFİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Cumhuriyet Savcısı Nurullah TEKİN
 41
TAKSİRLİ BİR SUÇ TÜRÜ OLARAK MADEN KAZALARI
Tetkik Hakimi Onur YİĞİT
 531
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ
Raportör Hakim Dr. Selami ER
 20
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA “GENEL AF” KANUNLARI
Raportör Hakim Doç. Dr. Serdar GÜLENER
 19
YARGI KARARLARINA ERİŞİM HAKKI
Hakim Dr. Servet YETİM
 298
ADLİ SİCİL KAYITLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SİLİNME KOŞULLARI
Tetkik Hakimi Süleyman TÜRKARSLAN
 36
KOLEJYAL YÜRÜTME UYGULAMALARI: 1960 KIBRIS CUMHURİYETİ VE URUGUAY ÖRNEĞİ
Araştırma Görevlisi Yasin AYDOĞDU
 9
MODERN HÜKÜMET SİSTEMLERİNDEN YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
Cumhuriyet Savcısı Yusuf Ziya POLATER
 511
ADLİ TATİLİN YARGISAL VERİMLİLİĞE ETKİSİ
Hakim Doç. Dr. Mustafa TAŞKIN
 19
Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966