banner
(Haziran 2021) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 17.Sayısı Makaleleri
(Haziran 2021) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 17. Sayı Bilgileri
GİRİŞ
 45
BANYA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
Hakim Şahin ALTUĞ
 42
AVRUPA BİRLİĞİ YOL AYRIMINDA MI?
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
 20
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ KARARLAR
Yargıtay Üyesi Mustafa ARTUÇ
 18
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ VE KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNDEKİ KİŞİSEL TEMİNATLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
Prof. Dr. Ebru CEYLAN
 16
HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ
Dr. Mehpare ÇAPTUĞ
 25
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE, AÇIK RIZA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİNİN, 95/46 SAYILIK DİREKTİF VE GDPR'LA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Hakim Serdar ÇELİKEL
 18
HAKARET SUÇU VE AİHM KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI
Hukuk Müşaviri Recep DOĞAN
 28
TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA İNSAN TİCARETİ SUÇUNUNUN İNCELENMESİ
Öğretim Görevlisi Mümin GÜNGÖR
 12
TÜRK HUKUKUNDA"GEÇİCİ KANUN" VE "GEÇİCİ MADDE" KAVRAMLARI ÜZERİNE
Doç. Dr. Şeref İBA
Doç. Dr. Fahri BAKIRCI
 20
CEZA MUHAKEMESİNDE BASİT YARGILAMA VE ADİL YARGILANMA HAKKI
Prof. Dr. Hakan KARAKEHYA
Dr. Öğretim Üyesi Asuman İNCE TUNÇER
 27
PAY SAHİBİ TARAFINDAN AÇILAN SORUMLULUK DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİNİN PAY SAHİBİ İLE ŞİRKET ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI (MEDENİ USUL HUKUKU KAPSAMINDA BİR İNCELEME)
Dr. Öğretim Üyesi Anıl KÖROĞLU
 21
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ
Araştırma Görevlisi Sümeyra Sena KURT
 30
SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİNE DAİR CEZA ARTIRIM VEYA İNDİRİMLERİNİN BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANABİLİRLİĞİNE ETKİSİ
Hakim İsmail ŞAHİN
 23
CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI
Dr. Öğretim Üyesi Bilgehan SAVAŞÇI TEMİZ
 17
ANAYASA YARGISINDA OYLARIN EŞİTLİĞİ
Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sayim VURAL
 15
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İDARİ İSTİKRAR İLKESİNİN İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA ÖNEMLİ YANSIMALARI
Dr. Öğretim Üyesi Harun YILMAZ
 29
Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966