banner
(Haziran 2020) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 15.Sayısı Makaleleri
(Haziran 2020) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 15. Sayı Bilgileri
 198
DIE DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG BEI DER VERLETZUNG VON IMMATERIALGÜTERRECHTEN UND PERSÖNLICHKEITSRECHTEN IN DEUTSCHLAND, GESCHICHTE UND AKTUELLE PROBLEME
Araştırma Görevlisi Doktor Özge ARPACI
 57
ULUSLARARASI HUKUK ANLAŞMALARININ GEÇİCİ UYGULANMASI
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
 54
SERBEST SEÇİM HAKKI VE KİŞİNİN SİYASAL ETKİNLİKLERİNİN KISITLANMASI SORUNU
Dr. Öğretim Üyesi Ömür AYDIN
 30
DEVLET İŞLEMLERİNDE KANUN YOLLARI, MERCİLER VE BAŞVURU SÜRELERİNİ GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ANAYASA’NIN 40/2. MADDESİ)
Hakim Mustafa Oğuzhan BÖLÜKBAŞI
 62
TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Prof. Dr. Ebru CEYLAN
 43
UAD İRAN/ABD DAVASI İHTİYATİ TEDBİRLER KARARININ PRIMA FACIE YETKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Mehmet Emin ÇAĞIRAN
 28
KIRGIZ CUMHURİYETİ YARGI SİSTEMİ
Dr. Öğretim Üyesi Murat ERDEM
Dr. Öğretim Üyesi Ülgen ASLAN DÜZGÜN
 38
YAPAY ZEKÂNIN VERDİĞİ ZARARDAN DOĞAN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞA UYGULANACAK HUKUK
Dr. Öğretim Üyesi Cemil GÜNER
 33
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASINDA KAMUYU AYDINLATMA
Dr. Öğretim Üyesi Abdülhamid Oğuzhan HACIÖMEROĞLU
 14
KİŞİLİK HAKLARININ ALKAYA-TÜRKİYE DAVASI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNA GÖRE İNCELENMESİ
Tetkik Hakimi Abdullah ÖMEROĞLU
 54
ARAP BAHARI SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE YÖNELİK ASKERÎ HAREKÂTLARININ HUKUKÎ TEMELİ
Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN
 27
AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI OLARAK SLOGANLAR
Dr. Özge ÖZSOY
 20
EKSİK BORÇLARIN İLERİ SÜRÜLMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan ŞAHAN
 32
TÜRK MEDENİ KANUNU m. 722 vd. İLE KADASTRO KANUNU m. 19/II HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MUHDESAT KAVRAMI VE MUHDESATI OLUŞTURAN KİŞİNİN HUKUKİ TALEPLERİ
Araştırma Görevlisi Doktor Burcu YAĞCIOĞLU
 43
YIKICI TEKNOLOJİLERİN BEDENSEL ZARARLARA ETKİLERİ
Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
 24
DÖNME CEZASI
Hakim Gökhan ÇINAR
 46
YARGISAL ETİK KURALLARININ UYGULANMASINA BİR ÖRNEK: ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ YARGISAL ETİK KODU
Tetkik Hakimi Tuğba TURGUT DEMİRTAŞ
 26
HASTA HAKKI OLARAK ÖZEL HAYATIN KORUNMASI BAĞLAMINDA BEDEN MAHREMİYETİ
Av. Dr. Yakup KORKMAZ
 35
TAŞINMAZ SİMSARLIĞI SÖZLEŞMESİNDE SİMSARIN VE İŞ SAHİBİNİN HUKUKİ DURUMU
Avukat Yusuf Erdem MİRHANOĞULLARI
 28
CEZA MUHAKEMESİNDE MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan SEÇKİN
 55
Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966