banner
(Haziran 2018) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 11.Sayısı Makaleleri
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 11.SAYI BİLGİLERİ
 400
İDARİ USUL VE İHALE İLKELERİ TEMELİNDE PAZARLIK USULÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Araştırma Görevlisi Yeliz Neslihan AKEL
 310
AVRUPA HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN ULUSAL KİMLİK
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
 199
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DAYANDIĞI DEĞERLERİN KORUNMASI
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM
 199
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINA İMAR KANUNU VE TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU TARAFINDAN GETİRİLEN SINIRLAMALAR VE NOTERİN SORUMLULUĞU
Öğretim Üyesi Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA
 232
GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ
Dr. Öğretim Üyesi H.Kübra ERCOŞKUN ŞENOL
 246
BELEDİYE KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASINDA İHALE YÖNETİMİ
Yük. İnşaat Mühendisi Hakkı YILDIRIM
KOORDİNATÖR GÖKHAN GELİŞEN
 228
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN SORUŞTURMA USULÜ
YÖK DENETLEME KURULU ÜYESİ LÜTFİ GÜRGEN
 236
ERGİN KISITLIYA ANA VEYA BABANIN VELİ ATANMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
Hakim Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ
Araştırma Görevlisi Oğuz ERSÖZ
 244
İMAR PLANI UYGULAMA YÖNTEMLERİNDEN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Araştırma Görevlisi EGEMEN KARACA
 255
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN SUÇUN MANEVİ UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doktora Oğrencisi NURAY KOVANCI
 261
BANKA YÖNETİCİ VE ORTAKLARININ İFLASINDA USUL VE İSPAT
Doktora Oğrencisi HANDAN ORUÇ ÖMEROĞLU
 218
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN AYIPLI VE EKSİK İFASI
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep ÖZCAN
 255
GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ İŞLEMLERİN NİTELENDİRİLMESİ SORUNU: HAK ARAMA HÜRRİYETİ KAPSAMINDA MÜLKİYET HAKKININ ÖZÜNE İLİŞKİN SAKINCALAR
Vergi Mahkemesi Başkanı Dr. Osman SARIASLAN
 241
6771 SAYILI KANUNLA ANAYASADA YARGIYLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
Öğretim Üyesi DR. CEM DURAN UZUN
 237
MAYINLI BİR ALAN: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ DENETİMİ
Raportör Hakim Dr. Akif YILDIRIM
 258
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE HUKUK SEÇİMİNE İLİŞKİN GENEL İŞLEM ŞARTLARININ ÇATIŞMASI VE LAHEY İLKELERİ
Öğretim Üyesi DR. ALPER ÇAĞRI YILMAZ
 226
ACELE KAMULAŞTIRMANIN MÜLKİYET HAKKI BAKIMINDAN YOL AÇTIĞI MESELELER: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN "ALİ EKBER AKYOL VE DİĞERLERİ" İLE "ALİ HIDIR AKYOL VE DİĞERLERİ" KARARLARININ ANALİZİ
Tetkik Hakimi Yunus Emre YILMAZOĞLU
Raportör Hakim ÖZGÜR DUMAN
 237
YAPAY ZEKÂNIN BULUŞLARININ PATENTLENMESİ
Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
 231
Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966