Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi'nin 10. Sayısına İlişkin Duyuru.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 10. Sayısının 2017 yılı Aralık ayı içerisinde çıkartılması planlanmakta olup, dergimizde makalesini yayımlatmak isteyenlerin makalelerini 30 Ekim 2017 tarihine kadar, dergimizin yazım kuralları ve yayın ilkelerine uygun olarak aşağıda belirtilen elektronik posta adresine göndermeleri hususu saygı ile duyurulur.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

1. Uyuşmazlık Mahkemesi dergisi, ULAKBİM tarafından taranan ve “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir yayımlanan dergidir.

2. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş eserler kabul edilir.

3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve makalenin yazıldığı dilde özetlerin yine Türkçe ve makalenin yazıldığı dilde Makale ismi ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.

4. Yayınlanan makalelerden kaynaklanan her türlü sorumluluk yazarlarına aittir.

5. Yazılar; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin, 16x24 ebadında, sayfanın üst tarafından 3 cm, alt, sağ ve sol taraflarından 2,5 cm kenar boşlukları bırakılmış, 10,5 punto Palatino Linotype karakteriyle, dipnotlar 8 punto Palatino Linotype karakteriyle, 13,2 mm satır aralığı ve paragraflarında 5 mm girinti bırakılarak yazılmış olmalıdır.

a) Başlık numaralandırmasında dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

b) Dipnot ve kaynakçada dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

6. Yayımlanması talep edilen makalelerin uyusmazlikmakale@hotmail.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

7. Gönderilecek eserlerin ilk sayfasında yazar(lar) hakkında aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: *Ad-soyad, ünvan, çalışılan kurum, telefon, e-posta ve yazışma adresi bilgileri.

8. Gönderilen makalelerin başlığı metne uygun; kısa ve açık ifadeli olmalıdır.

9. Eserlerde kullanılacak tüm referanslar, Tablo ve Şekiller APA 5. Basım sitili (APA Style 5th edition) kullanılarak düzenlenmelidir. APA hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ internet sitesini ziyaret ediniz.

10. Başlıklardan sonraki ilk satırda paragraf girintisi kullanılmaz sola yaslı olarak paragraf başlatılır. Sonraki paragraflar için paragraf girintisi kullanılmalıdır.

11. Eserde irdelenen konuyla doğrudan ilgisi olmayan ancak açıklanmak veya detay bilgi verilmek istenen kısımlar dipnot yöntemiyle esere eklenmelidir.

12. Eserlerin sonunda APA referans sistemine göre hazırlanacak alfabetik biçimde dizilmiş bir kaynakça bulunmalıdır.

 

Sertifikalarımız
İLETİŞİM
Telefon : 0312 489 82 04 - 07
Faks : 0312 489 80 59
E-Posta(dergi): uyusmazlikmakale@hotmail.com
E-Posta : bilgi@uyusmazlik.gov.tr
ADRES
Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 06805 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE
T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi - © 2016