banner
(Haziran 2016) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 7. Sayısı Makaleleri
CÜMLEDEN DESTUR1 İSTEYİP BAĞA HOŞÇA GİRİŞ2: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN OĞLU “ŞEHZÂDELER GÜZİDESİ BAHTSIZ MEHMED” İN3 MANZUM HİKAYESİ
Anayasa Mahkemesi Üyesi Serdal ÖZGÜLDÜR
 42
DEMOKRASİNİN SAYILARLA SINAVI: SEÇİM SİSTEMLERİ
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
 28
AB TEMEL HAKLAR ŞARTININ AB HUKUKU İLE İLİŞKİSİ
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
 14
MÜFETTİŞLERİN HAZIRLADIKLARI DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORLARINDAN DOLAYI SORUMLU TUTULABİLİRLİĞİ SORUNU
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enter Ethem ATAY
 31
SAVUNMA HAKKI KAPSAMINDA VERGİ İNCELEME VE VERGİ TEKNİĞİ RAPORLARININ MÜKELLEFLERE TEBLİĞİ
Hakim İsa AYDEMİR
 13
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İSTİNAFIN DEĞERLERİ ve BUNLARIN SAĞLANABİLİRLİK KOŞULLARI
Hakim Doç. Dr. Yusuf Solmaz BALO
 11
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KAPSAMINDA BANDROL SUÇLARI
Cumhuriyet Savcısı Dr. Yusuf BAŞLAR
 11
ZORUNLU GEÇİT DAVALARINDA GÖREV SORUNU
Hakim Dr. Alaattin BÜK
 13
HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKI
Hakim Dr. Ayvaz CEBRE
 18
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İMAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER
Hazine Uzmanı Zeynep AKBAŞ ÇAĞLAR
 26
AYIPLI HİZMETTEN DOĞAN SORUMLULUK VE SEÇİMLİK HAKLAR
Avukat Av. Hasan Can ÇAĞLAYAN
 15
HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
 42
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ PERSONELİNİN HUKUKİ STATÜSÜ
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
 17
UYAP ADLİ KOLLUK BİLİŞİM SİSTEMİNİN YARGILAMA SÜRECİNE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Cumhuriyet Savcısı Dr. Ali Rıza ÇAM
 6
1982 ANAYASASI’NIN HÜKÜMET SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cumhuriyet Savcısı Mahmut ÇEKİÇ
 14
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI KAPSAMINDA İDARİ YARGIDA ISLAH
Raportör Hakim İbrahim ÇINAR
 516
TÜRK CEZA HUKUKUNDA MAHSUP KURUMU
Cumhuriyet Savcısı Dr. Hasan DURSUN
 14
MEVZUAT VE ANTLAŞMALAR KAPSAMINDA ÇOCUKLARIN ULUSLARARASI KORUNMASI
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray EKŞİ
 12
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARINDAN UZLAŞMA
Zabıt Katibi Mustafa GÜLTEKİN
 183
HUKUKSAL MUHAKEMENİN TEMEL PARADİGMASI OLARAK EVRENSEL HUKUK DEĞERLERİ VE İLKELERİ NASIL İŞLEVSELLEŞTİRİLEBİLİR
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ
 15
ÇAĞDAŞ CEZA HUKUKUNUN EVRENSEL İLKELERİNİN KABAHAT TÜRÜNDEN EYLEMLER ALANINDAKİ BOYUTLARI
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
 23
DANIŞTAY İÇTİHATLARINDA HÜKÜMET TASARRUFU TEORİSİNDEN DEVLETİN HÜKÜMRANLIK / EGEMENLİK HAKKI TEORİSİNE
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil KAYA
 31
THE ISSUE OF BINDING VALUE OF PRECEDENT CASES IN THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS1
Cumhuriyet Savcısı Dr. Bahadır KILINÇ
 5
HATALI TIBBİ UYGULAMA (MEDİKAL MALPRAKTİS) İDDİALARINDA OTOPSİNİN ÖNEMİ
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
 11
BÖLGELİ DEVLET VE FEDERAL DEVLET MUKAYESESİ: İSPANYA VE FEDERAL ALMANYA ÖRNEĞİ
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yüksel METİN
Araştırma Görevlisi Arş. Gör. Burak ERECE
 515
BÖLGELİ DEVLET VE FEDERAL DEVLET MUKAYESESİ: İSPANYA VE FEDERAL ALMANYA ÖRNEĞİ
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Hukuk Müşaviri Doç. Dr. Bayram KESKİN
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DENİZ
 20
GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Avukat Av. Dr. Salih ÖNDER
 9
SOYADI KAVRAMI VE KÜÇÜKLERİN SOYADI İLE VELAYET HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Tetkik Hakimi Mehmet Gökhan PEHLİVAN
 17
TERÖRLE “BAĞLANTILI” SÖYLEM VEYA EYLEMLER KAPSAMINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLARI
Raportör Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM
 12
KAZA, SİHAM-I KAZADAN NASIL KURTARILABİLİR?
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ŞAFAK
 7
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE HÂKİM VE SAVCILARIN İFADE HÜRRİYETİ
Hakim Mahmut ŞEN
 10
İDARİ YARGIDA İTİRAZ VE İSTİNAF KANUN YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Hakim Mehmet ŞİMŞEK
 29
ÇELİŞKİLİ YARGI KARARLARININ ADİL YARGILANMA HAKKI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Raportör Okan TAŞDELEN
 23
CEZA YARGILAMASINDA GÖREVSİZLİK KARARLARI VE BUNUN YARGILAMA SÜRELERİNE ETKİSİ
Hakim Doç. Dr. Mustafa TAŞKIN
 13
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUN’NUN YASAL BELİRLİLİK İLKESİ KONUSUNDA TÜRK UYGULAMASINA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan TOKUZLU
 9
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA YARGILAMA SÜRECİNDEKİ SON GELİŞMELER
Raportör Hakim Erhan TUTAL
 28
THE NEED FOR A NEW THEORY ON INTERNATIONAL LAW
Hakim Emre YAVAŞ
 5
RESMİ VASİYETNAMEDE DÜZENLEME ŞEKLİ (OKUMA YAZMA BİLEN VE BİLMEYENLERİN VASİYETNAME DÜZENLEME ŞEKİLLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA MK. MADDE 534 ve 535’İN DEĞERLENDİRİLMESİ)
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat TOPUZ
 14
ASKERİ CEZA YARGISINDA KOMUTANIN YETKİSİ VE YARGILAMAYA ETKİSİ
Hakim Dr. Ufuk YEŞİL
 19
İMAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN MÜLKİYET HAKKI SINIRLANDIRMALARI ÖZELİNDE, TÜRK HUKUK SİSTEMİ İÇİNDE MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Raportör Birgül YİĞİT
 42
Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966