banner
(Haziran 2015) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 5. Sayısı Makaleleri
L’EUTHANASIE, DU POINT DE VU DU DROIT EUROPÉEN
Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir KARAARSLAN
 19
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK BAĞLAMINDA İÇ GÜVENLİK PAKETİNDE YER ALAN BAZI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tetkik Hakimi Adem ÇELİK
 9
HEKİM - HASTA İLİŞKİSİ TÜKETİCİ HUKUKU ANLAYIŞI İLE BAĞDAŞIR MI?
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
 23
KAMU YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARINA İHTİRAZI KAYIT VE HUKUKA AYKIRILIK SORUNU
Tetkik Hakimi Dr. Ali AVCI
 18
METİNDEN NORMA ANAYASA YORUMU
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın İPEK
 10
ULUSLARARASI HUKUK VE BM TEŞKİLATINDAKİ DEĞİŞİMLER
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
 10
THE ESTABLISHMENT OF THE INDIVIDUAL APPLICATION SYSTEM IN TURKEY: A PROMISING EXPERIENCE
Cumhuriyet Savcısı Dr. Bahadır KILINÇ
 5
HUKUK VE CEZA MAHKEMELERİNİN YAŞ TESPİTİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
Hakim Dr. Bahattin ARAS
 14
YABANCILARIN SINIRDIŞI EDİLMESİNİN ANAYASA MAHKEMESİNDE YARGISAL DENETİMİ
Raportör Dr. Esat Caner YILMAZOĞLU
 13
VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA
Tetkik Hakimi Celal HOCAOĞLU
 11
HÜKÜM UYUŞMAZLIĞINDA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNCE ESAS HAKKINDA YENİ BİR KARAR VERİLMESİ
Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Erdal TERCAN
 8
ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ VE MAHKEMELERİN GÖREVİ
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol ULUSOY
 23
FOREIGN NATIONALS AND CRIMINAL JUSTICE
Adalet Uzman Yardımcısı Prof. Dr. Anton T. GIRGINOV
 4
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARINDA İDARİ YARGININ GÖREV ALANI ÖLÇÜTLERİ (BELİRLENEBİLİR Mİ?)
Doktora Oğrencisi Gülsüm AKTAŞ
 32
EVLİ KADININ SOYADI SORUNU “ANAYASAL” MI? “BİREYSEL” Mİ?
Raportör Dr. Hakan ATASOY
 515
ORGANİZE (ÖRGÜTLÜ) SUÇLULUKLA MÜCADELEDE İTALYA
Cumhuriyet Savcısı Hasan DURSUN
 508
ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU İŞ YÜKÜ, ÇÖZÜME YÖNELİK MAHKEME PRATİĞİ VE ÖNERİLER
Hakim Dr. Hüseyin EKİNCİ
 12
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARI ALTINDA BARIŞÇIL GÖSTERİLERDE ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASI
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin İNCE
 286
BİREYSEL BAŞVURUNUN İNCELENMESİ SONUCU VERİLEN KARAR TÜRLERİ İLE 2012 YILINDA İDARİ YARGI ALANINDA YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULARDA VERİLEN KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Raportör Hakim İbrahim ÇINAR
 17
A BRIEF SUMMARY OF CRIMINAL PROCEDURE PROCESS AT THE UNITED STATES JUDICIAL SYSTEM
Yargıtay Üyesi Dr. İlyas ŞAHİN
 4
YENİ KUŞAK HAK OLARAK ÇEVRE HAKKI
Tetkik Hakimi Kemal DABAK
 18
THE ROLE OF CENTRAL AUTHORITIES IN THE APPLICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTION ON CHILD ABDUCTION: A CRITICAL ANALYSIS OF A GENUINE AREA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW
Hakim Dr. Kutlay TELLİ
 5
YAĞMA SUÇUNUN HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA İŞLENMESİ
Cumhuriyet Savcısı Dr. Mehmet GÜNAY
 16
İDARİ YARGIDA DAVAYA MÜDAHALE (Uygulama ve Teori Açısından İnceleme)
Hakim Mehmet TOSUN
Hakim Emre TAN
 26
FRANSIZ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 2015 REFORMU: DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇELERİ
Raportör Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM
 7
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUDA MAĞDUR KAVRAMI
Cumhuriyet Savcısı Mustafa BAYSAL
 8
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARI AÇISINDAN SERBEST SEÇİM HAKKI
Raportör Dr. Serhat ALTINKÖK
 11
ACCEPTABILITY OF JUDICIAL REVIEW IN DEMOCRACY WITHIN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS
Raportör Hakim Dr. Serkan KIZILYEL
 6
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINDA İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Hukuk Müşaviri Doç. Dr. Bayram KESKİN
 18
Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966